Wie is wie?

Directie

Dirk Dobbeleers: [email protected]

Beleidsondersteuner

Lagere school: Ruben Noppen: [email protected]

Kleuterschool: Katrien Van der Mussele: [email protected]

Administratief medewerkster

Elke Overlaet: [email protected]

Studiemeester

Meester Brahim (momenteel vervangen door meester Nico [email protected] )

Zorg

Extra informatie

Zorg +
Voor een aantal kinderen biedt nieuwe dingen leren weinig of slechts tijdelijk uitdaging. Vaak gaat alles te traag in de klas en wordt er in hun ogen veel te veel leerstof herhaald. Soms gaat dit gepaard met onaangepast gedrag. Als school vinden wij het belangrijk om ook deze kinderen blijvend te boeien. Daarom heeft de school uren zorgplus ingericht. Een zorgleerkracht begeleidt deze kinderen in of buiten de klas, individueel of in groep. Zij gaan aan de slag met uitdagende en verrijkende oefeningen en verleggen spelenderwijs en langzamerhand hun grenzen. Zo proberen wij ook voor deze meer- en hoogbegaafde kinderen onderwijs op maat aan te bieden.

Meester Peter neemt dit voor zijn rekening ([email protected]), samen met juf Isabelle ([email protected]).

Sport en Bewegingsexpressie
In onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sport en bewegingsexpressie.
Het sportieve team bestaat uit meester Platteau, meester Dirk, juf Cleo en meester Philippe.

Media

Meester Vincent

ICT-coördinator

Evelien De Saegher: [email protected]