Wie is wie?

Directie

Mies Vermuyten en Ruben Noppen: directeur.ls@xaco.be

Beleidsondersteuner

Lagere school: Daan Van Op den bosch – daan.vanopdenbosch@xaco.be

Kleuterschool: Katrien Van der Mussele: katrien.vandermussele@xaco.be

Administratief medewerkster

Elke Overlaet: secretariaat.ls@xaco.be

Zorg

Extra informatie

Zorg +
Voor een aantal kinderen biedt nieuwe dingen leren weinig of slechts tijdelijk uitdaging. Vaak gaat alles te traag in de klas en wordt er in hun ogen veel te veel leerstof herhaald. Soms gaat dit gepaard met onaangepast gedrag. Als school vinden wij het belangrijk om ook deze kinderen blijvend te boeien. Daarom heeft de school uren zorgplus ingericht. Een zorgleerkracht begeleidt deze kinderen in of buiten de klas, individueel of in groep. Zij gaan aan de slag met uitdagende en verrijkende oefeningen en verleggen spelenderwijs en langzamerhand hun grenzen. Zo proberen wij ook voor deze meer- en hoogbegaafde kinderen onderwijs op maat aan te bieden.

Meester Peter neemt dit voor zijn rekening (peter.steyaert@xaco.be), samen met juf Isabelle (vinck.isabelle@xaco.be).

Sport en Bewegingsexpressie
In onze school wordt heel wat aandacht besteed aan sport en bewegingsexpressie.
Het sportieve team bestaat uit meester Dirk, juf Cleo, meester Nico en meester Philippe.

Media

Meester Vincent

ICT-coördinator

Evelien De Saegher: lsadmin@xaco.be