Contact

Xaveriuscollege
Collegelaan 36
2140 Borgerhout
tel.: 03/217 44 10
[email protected]

website college: www.xaco.be
website lagere school: ls.xaco.be
website kleuterschool: ks.xaco.be

Algemeen directeur, gemandateerde van het schoolbestuur: Dhr Alex Peeters:
[email protected]

Directeur Lagere School:
Mies Vermuyten
([email protected])

CLB-Centrum
CLB – 3 – Antwerpen, Hallershofstraat 7, 2100 Deurne
Tel.: 03/637.50.60 tot 03/637.50.69.
Begeleiding van onze leerlingen:
Schoolarts: Dr. Marianne De Dauw
Psychologe: Yana De Meulenaere [email protected]
Soc. verpleegkundige: Mia Kinoo