Contact

Xaveriuscollege
Collegelaan 36
2140 Borgerhout
tel.: 03/217 44 10
directeur.ls@xaco.be

website college: www.xaco.be
website lagere school: ls.xaco.be
website kleuterschool: ks.xaco.be

Algemeen directeur, gemandateerde van het schoolbestuur: Dhr Alex Peeters:
directie@xaco.be

Directeur Lagere School:
Mies Vermuyten
(mies.vermuyten@xaco.be)

CLB-Centrum
CLB – 3 – Antwerpen, Hallershofstraat 7, 2100 Deurne
Tel.: 03/637.50.60 tot 03/637.50.69.
Begeleiding van onze leerlingen:
Schoolarts: Dr. Marianne De Dauw
Psychologe: Yana De Meulenaere Yana.DeMeulenaere@vclbdewisselantwerpen.be
Soc. verpleegkundige: Mia Kinoo