Beste ouder Zoals u intussen weet, heeft de FOD Volksgezondheid richtlijnen opgelegd rond het coronavirus. Alle lessen op scholen zijn opgeschort tot en met 3 april. De scholen gaan strikt genomen niet dicht, er moet opvang georganiseerd worden. Deze maatregel heeft een impact op inschrijven en  aanmelden. Uw kind maakt volgend schooljaar …