Vrijdag 20 september is het strapdag! Jij doet toch ook mee?!Kom dan al stappend of trappend naar school. Niet te vergeten om die dag ook je armbandje (die je van de juf of meester kreeg) aan te doen!

De woordpakketten kunnen bekeken worden bij ‘online oefenen’. Zo kunnen kinderen thuis hun dictee oefenen. De woordpakketten zijn ook te bekijken op tablet en smartphone. Een kleine opmerking: we werken vanaf dit schooljaar met “tijd voor taal accent”. De filmpjes zijn daar nog niet op aangepast, daar worden de woorden …