Woorden met doffe e aan het einde

Heel veel woorden hebben een klinker met een doffe klank. Die klinker schrijven we bijna altijd met een e.
Woorden met een doffe klinker achteraan, schrijf je net als einde.
Woorden met een doffe klinker en een n, schrijf je net als jongen.