8.1.Algemene omgangsvormen We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor ieders eigenheid en eigendom. Verzorgd taalgebruik is daarbij een vanzelfsprekendheid. Spelletjes waarbij het naleven van deze regel moeilijk is, zijn verboden. Plagen, pesten (ook via computer*) en vechten zijn volstrekt ontoelaatbaar en kunnen aanleiding geven tot zware sancties, waaronder …

Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bv. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de volgende elementen : De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, …