In principe heeft elke klas een vaste klasleerkracht die de lessen verzorgt. Uitzonderlijk kan het hierbij gaan om twee leerkrachten in duobaan. De vaste leerkracht wordt bijgestaan door het zorgteam, bestaande uit 2 deeltijdse en 3 voltijdse zorgleerkrachten. Zij begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, individueel of in groepjes, …