Er zijn nog vrije plaatsen in de basisschool

Er zijn nog enkele vrije plaatsen in het eerste leerjaar (3 plaatsen) , het tweede leerjaar (8 plaatsen), het derde leerjaar (2 plaatsen), het vijfde leerjaar ( 2 plaatsen) en het zesde leerjaar (5 plaatsen).