Afspraken

Beste ouders,

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor het strikt opvolgen van de richtlijnen van onze overheid.   Mogen we vervolgens vragen om de volgende afspraken te respecteren als uw kind naar de opvang komt.

-De opvang start vanaf 8.00u en eindigt om 16.30u  Op woensdag eindigt de opvang om 12.30u.  Als u de kinderen vroeger wil ophalen kan dat.  Verwittig ’s morgens de toezichter of verwittig de school telefonisch.

-De kinderen die naar de opvang komen nemen boterhammen Ă©n eigen drank mee.  Ze nemen ook het materiaal en de taken mee die ze van de juf of meester kregen.

We wensen iedereen nogmaals veel sterkte in deze uitdagende periode,

Ruben Noppen (beleidsondersteuner lagere school)