Zorg voorstelling PPT Toch blijft de klasleerkracht de motor van het zorgteam. Deze werkt dagelijks met de kinderen en merkt dan ook als eerste wanneer er iets niet zo goed loopt. Hij of zij spreekt dan de zorgcoördinator aan. Samen wordt er overlegd en gezocht naar de beste manier om …

In principe heeft elke klas een vaste klasleerkracht die de lessen verzorgt. Uitzonderlijk kan het hierbij gaan om twee leerkrachten in duobaan. De vaste leerkracht wordt bijgestaan door het zorgteam, bestaande uit 2 deeltijdse en 3 voltijdse zorgleerkrachten. Zij begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, individueel of in groepjes, …