We heten u van harte welkom in onze Xaveriusfamilie en hopen dat u en uw kind er zich snel thuis voelen.
Reeds meer dan 70 jaar wordt het Xaveriuscollege gewaardeerd voor zijn opvoedingsstijl en zijn
degelijkheid van algemene vorming.

Het Xaveriuscollege werd op 19 september 1935 door de paters Jezuïeten opgericht. De naam van de school
verwijst naar de heilige Franciscus Xaverius (1506-1552), haar patroonheilige en één van de eerste gezellen
van de H. Ignatius van Loyola, stichter van de Sociëteit van Jezus in 1534.