Dit officiële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen nl. ouders, leerkrachten, leden
van de lokale gemeenschap en wordt voorgezeten door de heer Sven Pauwels, voorzitter van de
oudervereniging. U kunt hem schriftelijk contacteren via het Xaveriuscollege, Collegelaan 36, 2140
Borgerhout, of per e-mail via schoolraad@xaco.be. De directie is er telkens op uitnodiging.
De ledenlijst is op school verkrijgbaar.