Afwijkende bijdrageregeling voor minder gegoede ouders De school beschikt over een sociaal fonds, het Xaveriusfonds. Ouders die betalingsmoeilijkheden ondervinden voor het betalen van de schoolrekening of in het kader van de meerdaagse excursies, nemen hierover contact op met de directie. De directie bespreekt met de ouders de mogelijkheden tot ondersteuning en zal deze afspraken …