10.1. Kosteloze materialen Onze school behoort tot het gesubsidieerd basisonderwijs. Dit impliceert dat er geen (in)direct inschrijvingsgeld kan gevraagd worden. Ook de materialen die gebruikt worden om de eindtermen te  realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven worden kosteloos ter beschikking gesteld. De overheid heeft de lijst van deze materialen vastgelegd. De overheid …

Afwijkende bijdrageregeling voor minder gegoede ouders De school beschikt over een sociaal fonds, het Xaveriusfonds. Ouders die betalingsmoeilijkheden ondervinden voor het betalen van de schoolrekening of in het kader van de meerdaagse excursies, nemen hierover contact op met de directie. De directie bespreekt met de ouders de mogelijkheden tot ondersteuning en zal deze afspraken …