2.1.Voorschoolse opvang Vóór 7.45 u. is de schoolpoort gesloten. Vanaf 7.45 u. surveilleert een toezichter op de speelplaats. Bij zeer koud weer of bij erge sneeuwval kunnen de leerlingen gedurende een tijdje in een lokaal worden opgevangen. 2.2.Avondstudie Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar is naar huis gaan om …

BIJLAGE 1 : Lijst van de verschillende categorieën kosten waarvoor een bijdrage kan gevraagd worden en een raming van het maximale bedrag per categorie 20.1. Middagverblijf 20.2. Avondstudie 20.3. Natoezicht De vermelde prijzen gelden telkens voor de volledige periode, niet per week. In principe rekent de school deze diensten af op jaarbasis; op …