1.1. Algemene omgangsvormen We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor ieders eigenheid en eigendom. Verzorgd taalgebruik is daarbij een vanzelfsprekendheid. Spelletjes waarbij het naleven van deze regel moeilijk is,  zijn verboden.  Plagen, pesten (ook via computer[1]) en vechten zijn volstrekt ontoelaatbaar en kunnen aanleiding geven …