Het Xaveriuscollege gaat uit van het basisprincipe dat beide ouders gezamenlijk en in overleg de beslissingen nemen betreffende het onderwijs van hun kind. Indien nodig en afhankelijk van de leeftijd, vragen de ouders ook de instemming van hun kind. Hiermee wil de school echter niet voorbij gaan aan de dagelijkse …