4.1.Schoolbestuur Het Xaveriuscollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: de v.z.w. Xaveriuscollege. De raad van bestuur van het Schoolbestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beleidsbeslissingen en beheert de goederen van het college. Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te leggen. Het schoolbestuur is …