Nieuwste update asbestincident

Beste ouders en leerlingen,

Hierbij een update van het asbestincident:

Zoals gemeld is er geen verontreiniging in de gangen van de basisschool.

Ondertussen zijn ook de resultaten bekend van de metingen na het poetsen van de K1- en M1-gang in de humaniora. Er werd geen overschrijding van de toegelaten waarden meer vastgesteld. De betrokken diensten geven die gangen dan ook officieel vrij – ze kunnen zonder enig risico terug gebruikt worden.

Een deel van de trappenhal wordt nog verder gereinigd, waardoor de tijdelijke hoofdingang aan de Kerkendijk nog even gesloten blijft. Er is een nieuwe ingang enkele meters verder op de Kerkendijk.

We stelden ons ook de vraag over de mogelijke risico’s voor wie zich gisteren in de buurt van de besmetting bewoog. De diensten van onze preventie-adviseur en de firma KIWA Oesterbaai verzekerden ons dat een
mogelijke besmetting van leerlingen en leerkrachten die maandag  door de bewuste traphal en de M1- en K1-gang liepen, uiterst minimaal is en indien toch aanwezig, eerder verwaarloosbaar zou zijn. Ook de kans dat kledij, boekentassen en ander materiaal dat in de klassen of de gangen bleef, verontreinigd zou zijn
is vrijwel onbestaande. Er is dan ook geen speciale behandeling achteraf nodig.

De directie