Mogelijke asbestverontreiniging

Beste ouders

Vanmorgen is er tijdens werken op school in één traphal mogelijk
asbest vrijgekomen. Er is absoluut geen direct gevaar voor de leerlingen en
leerkrachten maar we willen geen enkel risico nemen. Uit voorzorg hebben we beslist om te evacueren.
Gelieve de kinderen zo snel mogelijk op te halen langs de grijze poort.

Vanzelfsprekend houden we jullie verder op de hoogte via de website.

de directie