2. Pedagogisch project van de school

Het college staat nog steeds onverminderd achter het Ignatiaanse opvoedingsideaal. Het wil jongeren
vormen tot zelfstandige volwassenen die de ambitie hebben om ‘uit te munten’, niet om zelf de eerste te
zijn, wel om – geïnspireerd door de evangelische grondhouding – in dienst van anderen te staan.

Als katholieke school beoogt het college – naast de verstandelijke, lichamelijke en sociale ontwikkeling van
de leerlingen – ook de inwijding in de Evangelische Boodschap en het geloof van de Kerk. Het college
verwacht dan ook dat de leerlingen de godsdienstlessen volgen, de eventuele opdrachten volbrengen en
lessen leren en bij alle liturgische vieringen aanwezig zijn. Het veronderstelt dat de ouders ook dit aspect
van de opvoeding steunen, als ze het college als school voor hun kinderen uitkiezen.

Het volledig uitgeschreven opvoedingsproject kunt u terugvinden in “Ignatiaanse pedagogie in 10
bewegingen”. Deze brochure is op school verkrijgbaar.
We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te
leven.