3. Het gezinsbeleid van de school

Het Xaveriuscollege gaat uit van het basisprincipe dat beide ouders gezamenlijk en in overleg de
beslissingen nemen betreffende het onderwijs van hun kind. Indien nodig en afhankelijk van de leeftijd,
vragen de ouders ook de instemming van hun kind.

Hiermee wil de school echter niet voorbij gaan aan de dagelijkse realiteit dat de gezinssituatie van het kind
onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Basisregel hierbij is dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid
is van de ouders om gezamenlijk de opvoeding van hun kinderen te organiseren, hierover onderlinge
afspraken te maken en een goede communicatie te onderhouden.
Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.
Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus
niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen
van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet
volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Wat ook de gezinssituatie is, de school zal altijd een neutrale positie innemen ten overstaan van de ouders.
De school kan absoluut niet in de rol van rechter worden gemanoeuvreerd, wanneer één of beide ouders,
gedeeltelijk of geheel, ontzet zijn uit het ouderlijk gezag. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van
de ouders om de school op de hoogte te brengen van de gewijzigde gezinssituatie.
Via de algemene informatiefiche, die bij het begin van het schooljaar moet aangevuld worden, kunnen
ouders specifieke afspraken maken met betrekking tot de communicatie tussen de school en de ouders en
moet de school op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de gezinssituatie.