Groepswerk in het 2de leerjaar

In 2A nemen we “een vliegende start”!
In groepjes vertellen we over onszelf, leren we onze juffen en meesters kennen, maken we een plattegrond van de klas enzovoort.

Dat vinden we heel leuk en plezant!