2.1.Voorschoolse opvang Vóór 7.45 u. is de schoolpoort gesloten. Vanaf 7.45 u. surveilleert een toezichter op de speelplaats. Bij zeer koud weer of bij erge sneeuwval kunnen de leerlingen gedurende een tijdje in een lokaal worden opgevangen. 2.2.Avondstudie Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar is naar huis gaan om …

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. De ouders moeten hiertoe een …

1.1. Algemene omgangsvormen We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor ieders eigenheid en eigendom. Verzorgd taalgebruik is daarbij een vanzelfsprekendheid. Spelletjes waarbij het naleven van deze regel moeilijk is,  zijn verboden.  Plagen, pesten (ook via computer[1]) en vechten zijn volstrekt ontoelaatbaar en kunnen aanleiding geven …