Richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen 3.1.Te laat komen Te laat komen stoort het klasleven en kan daarom tot sancties leiden. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig vertrekt. Wie te laat komt en de poort langs de leerlingeningang (Jozef Posenaerstraat of Collegelaan) gesloten vindt, komt binnen langs de hoofdingang …

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden. De ouders moeten hiertoe een …

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website. Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen …

1.1. Algemene omgangsvormen We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor ieders eigenheid en eigendom. Verzorgd taalgebruik is daarbij een vanzelfsprekendheid. Spelletjes waarbij het naleven van deze regel moeilijk is,  zijn verboden.  Plagen, pesten (ook via computer[1]) en vechten zijn volstrekt ontoelaatbaar en kunnen aanleiding geven …