Richtlijnen inzake afwezigheden en te laat komen 3.1.Te laat komen Te laat komen stoort het klasleven en kan daarom tot sancties leiden. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig vertrekt. Wie te laat komt en de poort langs de leerlingeningang (Jozef Posenaerstraat of Collegelaan) gesloten vindt, komt binnen langs de hoofdingang …

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website. Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind …

Om een kwaliteitsvolle leeromgeving te creëren werden voor het schooljaar 2016-2017 in de schoolraad de volgende maxima vastgelegd met betrekking tot het aantal leerlingen per klas. In het eerste leerjaar 76 leerlingen verdeeld over 4 klassen In het tweede en vierde leerjaar 75 leerlingen verdeeld over 3 klassen In het derde …

8.1.Algemene omgangsvormen We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor ieders eigenheid en eigendom. Verzorgd taalgebruik is daarbij een vanzelfsprekendheid. Spelletjes waarbij het naleven van deze regel moeilijk is, zijn verboden. Plagen, pesten (ook via computer*) en vechten zijn volstrekt ontoelaatbaar en kunnen aanleiding geven tot zware sancties, waaronder …

Op de speelplaats kan o.a. gespeeld worden met basketballen, kleine (= gewone, geen metalen) knikkers, lichte ballen, tollen, … Balspel gebeurt binnen de lijnen van het voetbal- of het basketbalveld of tegen de kaatsmuur, zodat andere kinderen niet worden gestoord. Ballen en ander speelgoed van de luifel halen gebeurt één keer per …