In het geval de leerling ziek wordt tijdens de lessen of een ongeval zou hebben, wordt de volgende procedure gevolgd. De leerling wordt opgevangen in de ziekenboeg, die zich naast het studiemeesterslokaal van de humaniora bevindt. Er wordt geen medicatie verstrekt, tenzij op basis van een doktersvoorschrift. De school contacteert …

Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bvb. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de volgende elementen: De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, …

Door de school wordt er geen leerlingenvervoer ingericht en voorziet ook geen rijen. Het college is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Volgende tram- of buslijnen komen in de onmid­dellijke nabijheid van het college: 6/34, 10, 21, 24, 33 en 38 evenals 410, 411, 420, 421 en 299-302. Voor meer …