Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bvb. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de volgende elementen: De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, …

Door de school wordt er geen leerlingenvervoer ingericht en voorziet ook geen rijen. Het college is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Volgende tram- of buslijnen komen in de onmid­dellijke nabijheid van het college: 6/34, 10, 21, 24, 33 en 38 evenals 410, 411, 420, 421 en 299-302. Voor meer …