Het Xaveriuscollege gaat uit van het basisprincipe dat beide ouders gezamenlijk en in overleg de beslissingen nemen betreffende het onderwijs van hun kind. Indien nodig en afhankelijk van de leeftijd, vragen de ouders ook de instemming van hun kind. Hiermee wil de school echter niet voorbij gaan aan de dagelijkse …

4.1. Schoolbestuur Het Xaveriuscollege wordt bestuurd door de inrichtende macht: de v.z.w. Xaveriuscollege. De raad van bestuur van het Schoolbestuur geeft denkrichtingen aan, neemt beleidsbeslissingen en beheert de goederen van het college. Jaarlijks wordt deze raad gevraagd het beleid ter beoordeling aan de algemene vergadering voor te leggen. Het schoolbestuur …

Dit officiële inspraakorgaan is samengesteld uit verschillende geledingen nl. ouders, leerkrachten, leden van de lokale gemeenschap en wordt voorgezeten door de heer Sven Pauwels, voorzitter van de oudervereniging. U kunt hem schriftelijk contacteren via het Xaveriuscollege, Collegelaan 36, 2140 Borgerhout, of per e-mail via oudervereniging@xaveriuscollege.be. De directie is er telkens …