Beste ouders Vanmorgen is er tijdens werken op school in één traphal mogelijk asbest vrijgekomen. Er is absoluut geen direct gevaar voor de leerlingen en leerkrachten maar we willen geen enkel risico nemen. Uit voorzorg hebben we beslist om te evacueren. Gelieve de kinderen zo snel mogelijk op te halen …

De woordpakketten kunnen bekeken worden bij ‘online oefenen’. Zo kunnen kinderen thuis hun dictee oefenen. De woordpakketten zijn ook te bekijken op tablet en smartphone. Een kleine opmerking: we werken vanaf dit schooljaar met “tijd voor taal accent”. De filmpjes zijn daar nog niet op aangepast, daar worden de woorden …

Welkom op de nieuwe website van de lagere school. Vragen of opmerkingen over de website? Mail naar lsadmin@xaco.be