Overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 verzekert de school de vrijwilligers, waarop zij beroep doet bij bvb. schoolfeest, schooluitstap e.d. voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de volgende elementen: De organisatie zelf en de individuele leden van de vereniging zijn verzekerd. Verder zijn alle vrijwilligers en eventuele medewerkers verzekerd, …

Bepalingen in verband met onderwijs aan huis Als een kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internet onderwijs of een combinatie van beiden. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind …

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen. We gaan uit van het principe dat alle leerlingen deelnemen aan alle meerdaagse excursies. We houden ons daarbij strikt aan de richtlijnen van het nieuwe financieringsdecreet. Om het grootste – het financiële – struikelblok, daarbij …

BIJLAGE 1 : Lijst van de verschillende categorieën kosten waarvoor een bijdrage kan gevraagd worden en een raming van het maximale bedrag per categorie 20.1. Middagverblijf 20.2. Avondstudie 20.3. Natoezicht De vermelde prijzen gelden telkens voor de volledige periode, niet per week. In principe rekent de school deze diensten af op jaarbasis; op …

Door de school wordt er geen leerlingenvervoer ingericht en voorziet ook geen rijen. Het college is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Volgende tram- of buslijnen komen in de onmid­dellijke nabijheid van het college: 6/34, 10, 21, 24, 33 en 38 evenals 410, 411, 420, 421 en 299-302. Voor meer …