9.Gedrag

1.1. Algemene omgangsvormen
We willen kinderen opvoeden tot sociale jonge mensen die respect hebben voor ieders eigenheid en eigendom. Verzorgd taalgebruik is daarbij een vanzelfsprekendheid. Spelletjes waarbij het naleven van deze regel moeilijk is,  zijn verboden.  Plagen, pesten (ook via computer[1]) en vechten zijn volstrekt ontoelaatbaar en kunnen aanleiding geven tot zware sancties, waaronder de uitsluiting van de school.

Het eigendom van medeleerlingen en van de school wordt gerespecteerd. Bij schade of vernieling worden de daders niet alleen tot de orde geroepen, maar zijn de ouders ook gehouden de schade te vergoeden. Het college is niet verantwoordelijk voor de schade die leerlingen elkaar aandoen of voor eventuele diefstal. Schade toegebracht aan meubilair of het schoolgebouw, wordt op rekening van de dader hersteld.

1.2. Schoolboeken
Schoolboeken worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Ze worden met zorg behandeld. Bij beschadiging kan aan de ouders een schadevergoeding worden gevraagd die maximaal de nieuwwaarde van het boek bedraagt.

Kinderen dragen hun boeken in een stevige, klassieke, rechthoekige schooltas die uiteraard op de rug gedragen mag worden. Rugzakken zonder eigen, vaste vorm zijn niet toegelaten omdat ze de boeken en schriften beschadigen.

1.3. Dure spullen
Leerlingen mogen een GSM bij zich hebben, wanneer de ouders dit noodzakelijk achten om met hun kinderen contact te kunnen nemen op weg van en naar de school. Binnen de schoolmuren is het gebruik van GSM’s niet toegelaten. Dit wil zeggen dat het toestel op school volledig uitgeschakeld moet zijn en op de met de leerkracht afgesproken plaats bewaard wordt.
Wanneer een leerling een eerste keer betrapt wordt op het overtreden van deze regel, krijgt hij een waarschuwing.
De tweede keer wordt zijn GSM ingenomen en aan de directie bezorgd. Hij mag die daar op het einde van de dag ophalen.
Vanaf het derde vergrijp moet een van de ouders het toestel ophalen bij de directie.

Wanneer leerlingen hun ouders willen bellen tijdens de schooluren kan dat – onder begeleiding – via het vaste telefoontoestel van de school. Wanneer ouders hun kinderen overdag iets moeten meedelen, dan verwittigen ze hiervoor het secretariaat van de school.

Computerspelletjes, duur speelgoed, MP3’s e.d.,  alsook zakmessen, wapens of gewelddadige accessoires,… horen niet thuis op school.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies van meegebrachte toestellen, of het nu GSM’s of andere waardevolle voorwerpen betreft.

1.4. Voeding
Op school hebben we aandacht voor een gezonde voeding en proberen we de kinderen gezonde voedingsgewoontes bij te brengen:

  • We willen het snoepen zo veel mogelijk beperken.  Voor verjaardagen kan hierop een uitzondering gemaakt worden, al trachten we dit zo veel mogelijk te vermijden. De verjaardagstractatie is aangepast aan het aantal leerlingen van de klas. Het snoep wordt niet op school opgegeten, maar mee naar huis gegeven. Kauwgom is in ieder geval verboden.
  • Om het eten van fruit aan te moedigen brengt iedereen op woensdag als tussendoortje een stuk fruit mee, geen koek.
  • Als drank voor tijdens de pauze of bij het middageten brengen de leerlingen enkel water mee in een herbruikbare, genaamtekende fles.
  • Omwille van het afvalbeleid dat de school voert, worden boterhammen, koeken en fruit in een genaamtekend doosje meegebracht, niet in zilverpapier of in de oorspronkelijke verpakking.

    1.5. Kledij
    Er is op onze school geen uniform voorgeschreven. We verwachten gewone, verzorgde kledij en kapsel die aan onze schoolse normen voldoen. Van  1 november tot 1 april komen leerlingen met een jas naar school. Hemdjes en truitjes hebben  –  ook in de zomer  –  geen overdreven uitsnijdingen aan de mouwen.  Kledingstukken zijn genaamtekend en voorzien van een lus.  Jassen en hoofddeksels blijven tijdens de lessen aan de kleerhaken op de gang hangen.

Tijdens gewone lesdagen wordt uitgesproken sportschoeisel niet toegelaten. Voor speeltijden kan van schoeisel gewisseld worden.  Joggingpakken worden uitsluitend gedragen op sportdagen.

Opsmuk allerhande hoort niet thuis op een lagere school: gelakte nagels, gekleurd haar, enz. zijn verboden. Ook juwelen (kettinkjes, oorbellen,…) horen niet op school: niet alleen betekenen ze een gevaar tijdens speeltijden en gymlessen, bovendien is er geen tussenkomst van verzekering voorzien wanneer ze stuk zijn of verloren raken.

[1] Het reglement van Facebook verbiedt het gebruik ervan aan kinderen jonger dan 13 jaar. Wie dus geen 13 is en toch op Facebook zit, heeft gelogen en het reglement omzeild.
Gebruiken kinderen Facebook toch, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Het is dan ook wenselijk dat ouders zelf op het taalgebruik en de aard van de gevoerde gesprekken toekijken.
Wordt de school op een of andere manier betrokken bij plagerijen of pesterijen die starten vanuit
Facebookgebruik, dan vraagt ze om de gesprekken die aanleiding geven tot het conflict af te drukken. De leerling kan hiervoor een sanctie krijgen.
In geval van haatdragende boodschappen kan de directie Facebook hiervan op de hoogte brengen.