8. Samenstelling van de scholengemeenschap

De scholengemeenschap (VOX) wordt gevormd door 3 scholen nl. Vita et Pax (Breughelstraat Antwerpen),
Onze-Lieve-Vrouwecollege (Frankrijklei Antwerpen) en Xaveriuscollege (Collegelaan Borgerhout). Zes maal
per jaar wordt er vergaderd onder de leiding van de coördinerend directeur dhr. Walter Van Boxem.