7. Begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze school heeft een samenwerkingsverband met het VCLB De Wissel Antwerpen. Het CLB is er gratis voor
leerlingen, ouders en school. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar maakt er
geen deel van uit. Het CLB kan ook aangesproken worden, los van de school.

7.1.Praktische gegevens
VCLB De Wissel Antwerpen – Campus Oost
Hallershofstraat 7, 2100 Deurne
Tel : 03 637 50 60
Mail : info@vcldewisselantwerpen.be
Website : www.vclbdewisselantwerpen.be

Toegankelijk voor publiek :

 • van maandag t/m vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u
 • maandagavond tot 18u
  Sluitingsperiodes :
 • tijdens de wettelijke feestdagen
 • tijdens de kerstvakantie : twee dagen geopend (zie website)
 • tijdens de paasvakantie
 • tijdens de zomervakantie : gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus

7.2.Verplichte diensten
Het CLB moet in de volgende gevallen verplicht ingeschakeld worden

 • medisch onderzoek : Deze onderzoeken zijn verplicht, en worden voor onze school gehouden in
  vaste leerjaren (1e, 3e en 5e leerjaar). De leerlingen mogen tijdens het onderzoek altijd vragen
  stellen aan de dokter of de verpleger/verpleegster. Er kan ook met de dokter een afspraak gemaakt
  worden op een later tijdstip. De verplichte medische onderzoeken kunnen onder voorwaarden ook
  door een andere arts uitgevoerd worden. Deze voorwaarden vraag je best na bij het CLB.
 • indien de leerling te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.7.3.Facultatieve diensten
  In de volgende gevallen kunnen de leerlingen ook gebruik maken van de diensten, aangeboden door het
  CLB :
 • als de leerling ergens mee zit, of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • bij leermoeilijkheden;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • indien de leerling vragen heeft over zijn gezondheid, zijn lichaam …
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen (zie hieronder)7.4.Inentingen
  Indien de ouders hiervoor toestemming geven, biedt het CLB gratis inentingen aan, op basis van het
  vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Voor de lagere school betreft het :
 • 1e jaar 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
 • 5e jaar 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)7.5.CLB-dossier
  Het CLB maakt een dossier van elke leerling die bij hen komt voor begeleiding. Hierin worden alle gegevens
  genoteerd die te maken hebben met de leerling en de begeleiding. Het CLB hanteert hierbij de volgende
  regels :
 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding;
 • De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld;
 • Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
  Is de leerling jonger dan 12 jaar, mogen de ouders of voogd meestal (een deel van) het dossier inkijken.
  Meestal vanaf 12 jaar mag de leerling zelf een gedeelte van zijn dossier inkijken. Vanaf 12 jaar mogen ouders
  of voogd enkel het dossier inkijken, mits toestemming van de leerling. Inkijken gebeurt steeds in combinatie
  met een gesprek om uitleg te verstrekken.
  Er kan steeds een kopie gevraagd worden van de gegevens die mogen ingekeken worden. Deze kopie mag
  echter enkel dienen voor jeugdhulp, gezien het erg vertrouwelijke karakter van de gegevens.
  Gegevens met betrekking tot de leerling kan je steeds laten verbeteren of aanvullen. In geval van een zeer
  grondige reden, kan gevraagd worden sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Dit geldt niet
  voor de gegevens die het CLB verplicht moet verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.7.6.Naar een andere school
  Gaat de leerling naar een andere school, dan gaat het dossier automatisch naar het CLB waar die school
  mee samenwerkt. De ouders (of de leerling vanaf 12 jaar) kunnen zich hiertegen verzetten.
  Identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan
  moeten verplicht doorgegeven worden. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
  Aangezien het dossier automatisch verhuist met de inschrijving, moeten ouders of de leerling (indien ouder
  dan 12 jaar) hun verzet tegen het doorzenden van het volledige dossier schriftelijk laten weten aan het
  (oude) CLB binnen de 10 dagen na de inschrijving in de andere school.

  7.7.En later?
  Het CLB houdt het dossier minstens 10 jaar bij, te tellen vanaf de laatste CLB-tussenkomst. Daarna wordt
  het vernietigd.