6. Draagkracht van de school

Om een kwaliteitsvolle leeromgeving te creëren werden voor het schooljaar 2014-2015 in de schoolraad de volgende maxima vastgelegd met betrekking tot het aantal leerlingen per klas.

  • In het eerste leerjaar 80 leerlingen verdeeld over 4 klassen
  • In het tweede leerjaar 72 leerlingen verdeeld over 3 klassen
  • In het derde leerjaar 84 leerlingen verdeeld over 3 klassen
  • In het vierde leerjaar 88 leerlingen verdeeld over 4 klassen.
  • In het vijfde en zesde leerjaar 89 leerlingen verdeeld over 4 klassen.

De schoolinfrastructuur is evenwel slechts berekend op een schoolpopulatie van 502 leerlingen. De school beroept zich daarom op een dubbele capaciteitsopgave.

Bij de werkelijke klasindeling houdt de directie rekening met de samenstelling van de klasgroep, alsook de mogelijkheden  en de uitrusting van het lokaal.