6. Wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld

Ongeveer vijf keer per jaar wordt door de zorgcoördinator een leerlingenraad georganiseerd,
samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Vertegenwoordigers van het vijfde leerjaar
worden door de leerlingen en de leerkrachten gekozen. De leerlingen van het zesde leerjaar brengen
schriftelijk een motivatie binnen om na te gaan of zij een inbreng hebben die verder reikt dan hun
persoonlijke mening. Zij worden op basis van die inbreng geselecteerd. Er wordt gestreefd naar een
twaalftal deelnemers en minstens één vertegenwoordiger per klas