20. Kosten

BIJLAGE 1 : Lijst van de verschillende categorieën kosten waarvoor een bijdrage kan gevraagd worden en een raming van het maximale bedrag per categorie
20.1. Middagverblijf
middagverblijf

20.2. Avondstudie
avondstudie

20.3. Natoezicht
natoezicht
De vermelde prijzen gelden telkens voor de volledige periode, niet per week. In principe rekent de school deze diensten af op jaarbasis; op eenvoudige vraag bij het begin van het trimester kan de regeling veranderd worden en stort de school de teveel betaalde trimester(s) terug.

20.4. Vaste pedagogische projecten
De leerlingen van het eerste leerjaar gaan op zeeklas. Richtprijs: € 60
De leerlingen van het derde leerjaar gaan gewoonlijk op landschapsklas. Richtprijs: € 60
De leerlingen van het vijfde leerjaar gaan op natuurklas. Richtprijs: € 40
De zesdeklassers gaan op sneeuwschool. Richtprijs: € 260 + extra-kosten skiabonnement voor gevorderden

De school verbindt zich ertoe de 420€, gespreid over de 6 leerjaren, niet te overschrijden, zoals voorzien in het financieringsdecreet, dat ingegaan is vanaf schooljaar 2008-2009 en dit jaar werd geïndexeerd. Zij subsidieert daartoe zelf een deel van de meerdaagse uitstappen. We staan op het principe dat al onze leerlingen aan deze activiteiten deelnemen.

20.5. Andere kosten
In het kader van een algemene, brede ontwikkeling van onze leerlingen, worden er per leerjaar verschillend activiteiten gepland. Het gaat hierbij o.a. om bezoek aan de dierentuin, het jeugdtheater, de kinderboerderij, museumbezoek, enz. Conform de richtlijnen van het financieringsdecreet zullen deze kosten per jaar per leerling niet hoger zijn dan 85€.