2. De voor – en naschoolse opvang

2.1.Voorschoolse opvang
Vóór 7.45 u. is de schoolpoort gesloten. Vanaf 7.45 u. surveilleert een toezichter op de speelplaats. Bij zeer koud weer of bij erge sneeuwval kunnen de leerlingen gedurende een tijdje in een lokaal worden opgevangen.

2.2.Avondstudie
Voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar is naar huis gaan om 15.35 u. de beste formule. Wie toch in de avondstudie blijft, maakt een afspraak met de studiebegeleider over het uur van afhalen. Voor het derde tot en met het zesde leerjaar is de avondstudie in vele gevallen aanbevolen.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er studie van 15.50 u. tot 16.10 u. of van 15.50 u. tot 16.45u. Deze regeling laat toe dat broer en/of zus in de humaniora en in de lagere school samen naar huis gaan. De avondstudie wordt gewoonlijk vanaf de tweede schooldag ingericht.

2.3.Natoezicht
Na 16.45 u. kunnen de leerlingen tot 17.30 u. onder toezicht in de school blijven. De ouders, broers of zussen die in de humaniorastudie blijven, kunnen de leerling dan afhalen tot ten laatste 17.30 u. De kinderen mogen eventueel ook de school verlaten op een – door de ouders – vooraf (schriftelijk via de schoolagenda)meegedeeld uur. We dringen er bij de ouders op aan om hun kinderen tijdig af te halen.

Bij herhaald te laat afhalen van de kinderen herbekijkt de school of samenwerking tussen ouders en de school nog mogelijk is met betrekking tot het natoezicht.
Inschrijvingen in avondstudie en natoezicht betekenen een engagement. Dat wil zeggen dat de inschrijvingsprijs onveranderd blijft wanneer slechts een gedeelte van de studie of het natoezicht wordt gevolgd.

2.4.Personeelsvergaderingen
Op de dagen dat er personeelsvergaderingen zijn, is er enkel toezicht en geen avondstudie. Deze data worden op de kalender en op de site van de school meegedeeld.