19. Ondersteuning

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen.
We gaan uit van het principe dat alle leerlingen deelnemen aan alle meerdaagse excursies. We houden ons daarbij strikt aan de richtlijnen van het nieuwe financieringsdecreet.
Om het grootste – het financiële – struikelblok, daarbij uit de weg te ruimen, doen we een beroep op het Xaveriusfonds. Het Xaveriusfonds haalt haar middelen uit vrijwillige giften van ouders, oudleerlingen en sympathisanten van de Xaveriusfamilie.