12. Oudercontacten

De organisatie van de oudercontacten
12.1. Contactavonden
Geregeld worden er contactmogelijkheden voorzien tussen leerkrachten en ouders. De ouders hebben dan de gelegenheid om met de leerkracht van hun zoon of dochter leer- en werkprestaties, gedrag en inzet of andere opvoedingsproblemen te bespreken. Deze contactavonden worden ongeveer zesmaal per jaar – van 16 uur tot 18 of 20 uur – gehouden. Op die dagen is het eveneens mogelijk de zorgleraars en de directie te spreken. Voor elk van deze spreekmomenten kunt u inschrijven d.m.v. een formulier dat uw kind in de school ontvangt. Voor de spreekgelegenheid van juni worden echter geen formulieren meegegeven. Ieder komt wanneer het hem of haar uitkomt.
Bij de aanvang van het schooljaar wordt de persoonlijke spreekgelegenheid vervangen door een algemene informatieavond. Daarop verduidelijkt de leerkracht de klaswerking, afspraken rond werk en les, enz.

We vragen met aandrang de leerlingen tijdens de contactavonden thuis te laten, daar er slechts gedurende een korte periode toezicht voorzien is. Buiten deze periode dekt de schoolverzekering geen schade.

12.2. Extra contacten met de leerkracht
Wenst u buiten deze contactavonden met een leerkracht een gesprek, maak dan een afspraak. Een afspraak kan aangevraagd worden via de agenda van uw zoon of dochter. Het is voor leerkrachten niet mogelijk ouders te woord te staan wanneer een klasgroep staat te wachten.
Moet u de leerkracht echt dringend spreken, kom dan voor aanvang van de lessen of na het laatste lesuur naar de leraarskamer en klop aan. Allicht kan men u daar verder helpen.

Tijdens de klasuren gaan de ouders nooit rechtstreeks naar de klaslokalen. Zij bieden zich aan bij de receptie via de hoofdingang aan de Collegelaan 36.

12.3. Directie en zorgleerkrachten
Uiteraard kunnen directie en zorgleerkrachten voor belangrijke zaken steeds gecontacteerd worden. Maak
hiervoor een telefonische afspraak via het secretariaat op het nummer 03/217 44 17.