10. Dringende medische zorg op school

In het geval de leerling ziek wordt tijdens de lessen of een ongeval zou hebben, wordt de volgende
procedure gevolgd. De leerling wordt opgevangen in de ziekenboeg, die zich naast het studiemeesterslokaal
van de humaniora bevindt. Er wordt geen medicatie verstrekt, tenzij op basis van een doktersvoorschrift.
De school contacteert de ouders bij ziekte of ongeval. Als zij niet in de mogelijkheid zijn om hun kind te
komen halen, zal de school voor eventueel vervoer naar het ziekenhuis steeds een beroep doen op een
ambulance.